Psychologia Pozytywna i Wellbeing

Przykładowe tematy działań wellbeingowych :

Działania wellbeingowe oferowane przez instytut przekładają naukę psychologii pozytywnej na proste narzędzia, które wspierają dobrostan jednostek, grup i społeczności oraz są planowane w taki sposób, aby miały pozytywny wpływ na wiele jego wymiarów.

Który temat budzi Twoją uwagę? Jeżeli potrzebujesz rozwiązań, które podniosą Twój dobrostan w życiu prywatnym lub chcesz wprowadzić poszczególne aspekty koncepcji wellbeingowej do organizacji, zapraszam do kontaktu.