Life Coaching - obszary działania

Świat praktyki Life Coachingu ukazuje wielość obszarów i różnorodnych stref, w których poszczególne osoby chcą doskonalić swój potencjał osobisty, kompetencje lub odnieść korzyść w postaci wiedzyi postępu. Life Coaching może przebiegać zarówno jako indywidualna praca z coachem (jeden na jeden) lub grupowo z kilkoma osobami jednocześnie. Wówczas każdy biorący udział w coachingu grupowym pracuje nad własnym i ważnym dla siebie celem rozwojowym. Cele mogą być zbieżne lub się od siebie różnić.  

Przykładowo niektóre z obszarów określone są jako:

Jeśli budzi się w Tobie ciekawość poznania siebie jeszcze bardziej i odkrycia dodatkowych możliwości, zapraszam Cię do pracy indywidualnej.

Jeśli Twoim znajomym również towarzyszy potrzeba rozwoju, czekam na Waszą grupę.

Gdybyś chciał/chciała wziąć udział w grupowym procesie coachingowym, ale bez osób z Twojego otoczenia, zapraszam Cię do bycia uczestnikiem nowej grupy i współtworzenia dobrej atmosfery wzajemnej empatii i zdrowych relacji wspierających realizacje Waszych zamiarów.

Przykładowe cele w Life Coachingu :

Przykładowe sytuacje, w których warto rozpocząć Life Coaching :