Kim jestem ?

 • profesjonalny coach z wykształceniem z zakresu coachingu, kierujący się kodeksem etycznym, Akredytowany Coach Izby Coachingu oraz International Coach Federation (ACC)  (wiodącej światowej organizacji coachingowej, zajmującej się doskonaleniem zawodu coacha),
 • uczestniczę regularnie w superrewizji indywidualnej oraz grupowej celem zapewnienia ciągłego rozwoju i skuteczności praktyki, a tym samym wysokiej jakości usług coachingowych,
 • Praktyk Psychologii Pozytywnej (ukończony program studiów podyplomowych, rekomendowany przez Prof. Martina Seligmana, twórcę psychologii pozytywnej – nurtu naukowego, tworzącego podstawy teorii dobrostanu (ang. well-being)),
 • Certyfikowany Praktyk i Facylitator Points of You® – Creative tools for inspiration, learning and development, pionierskiej metody stosowanej w 149 krajach na świecie, zaadaptowanej m.in przez   Google, NASA, Intel Corporation, IKEA, Coca-Cola,
 • facilitator Action Learning,
 • Licencjonowany Konsultant Siły i Odporności Psychicznej MTQ Plus
 • łączę posiadane doświadczenie pracy w środowisku korporacyjnym z praktyką coachingową i trenersko-szkoleniową, znam realia pracy w międzynarodowych koncernach i dzielę się doświadczeniem we wspieraniu przedsiębiorstw o różnym zasięgu i charakterze,
 • w oparciu o wieloletnie doświadczenie pracy z ludźmi i wiedzę naukową podejmuje znaczenie emocji, ich postrzeganie i klasyfikowanie jako pewien rodzaj informacji zwrotnej o człowieku i jego otoczeniu oraz rozumienie i wyrażanie emocji na podstawie stanów fizycznych, nastrojów
   i myśli. Ponieważ to, co człowiek odczuwa, ma znaczący wpływ na jego funkcjonowanie zwracam uwagę na świadomą integrację inteligencji emocjonalnej w codziennym życiu, kontaktach z innymi, przywództwie i zwinnych formach współpracy.

Wspieram osoby indywidualne i zespoły w kreowaniu trwałych zmian w zachowaniu, by zwiększyć wydajność ich działań na poziomie osobistym i organizacji.

 • prowadzę sesje zarówno w języku polskim jak i niemieckim.

Obszar ‘’bycia’’ z drugim człowiekiem w procesie coachingowym jest dla mnie wzajemną wymianą darów, która umożliwia wprowadzanie zmian w ogóle. Postawiłam sobie za zadanie tworzenie takiej przestrzeni, w której ta wymiana darów następuje, a ponieważ człowiek jest nieskończenie twórczy, obdarowane wychodzą obie strony. Stwarzając drugiemu człowiekowi warunki do tego, by kierował się własnym kanonem wartości, wprowadzał reformy w swoim systemie zachowań i doświadczeń, automatycznych i refleksyjnych emocji, mam zaszczyt bycia świadkiem odkrywania, co mieści w sobie człowiek, co sobie uświadamia na podstawie własnych przeżyć, jaką ma wiedzę i umiejętności, jakie przyjmuje postawy i jakie dostrzega szanse. Owe odkrywanie jest jak nabieranie wiatru w żagle. Zapraszam Cię do tego doświadczenia i poszerzania świadomości siebie oraz otaczającej Cię rzeczywistości.