Kompleksowe procesy coachingowe, warsztaty, kursy
i szkolenia

Istnienie Instytutu Coachingu i Działań Wellbeingowych uzasadnia świadomie dobrany zestaw wartości determinujący kierunek działań i określający moją rolę na rzecz otoczenia.
Trwała zmiana
Wydajność
Wsparcie
Wspieram osoby indywidualne i zespoły
w kreowaniu trwałych zmian w zachowaniu, by zwiększyć wydajność ich działań na poziomie osobistym i organizacji.

Uczę praktyk psychologicznych, które pozwalają osiągnąć lepsze samopoczucie oraz przeżywać życie świadomie, zgodnie z własnymi potrzebami i preferencjami.

Zapraszam Cię do wyruszenia w intelektualną
i emocjonalną drogę z rzeczywistości obecnej do nowego celu.

Nazwa Instytutu

Nazwa Instytutu ma swoje źródło w dziedzinie psychologii pozytywnej – nauce, która stosując rzetelne metody badawcze, podsuwa narzędzia w kształtowaniu nawyków myślowych i zachowań oraz oferuje szerokie spektrum zagadnień związanych z jakością życia, jego aspektów zawodowych
 i prywatnych. Obejmuje m.in. zdrowie psychiczne, poczucie celowości i więzi społecznych, odporność psychiczną, poziom satysfakcji, działania ukierunkowane na dobro zarówno pracowników jak
i przedsiębiorstwa, uwzgledniające fizyczne, emocjonalne i poznawcze potrzeby ludzi. Jednym z jej dorobków jest ujęcie ,,optymalnego doświadczenia’’, które zachodzi w momencie dopasowania wyzwań
i umiejętności, gdzie cele są jasno określone, podejmowane czynności nieprzypadkowe, a zaangażowanie wysokie, co przyczynia się do znalezienia maksimum satysfakcji zarówno w sprzyjających jak
i niekorzystnych okolicznościach.

Rozejrzyj się po stronie .

Zobacz co odpowiada Twojej potrzebie lub potrzebie Twojego zespołu. Wybierz pożądany program rozwojowy w biznesie lub różnych aspektach w życiu prywatnym i skontaktuj się ze mną.
Program ma charakter praktyczny, oparty na wynikach badan naukowych, rzetelnym empirycznym uzasadnieniu, a zawarte tu informacje stanowią bazę do dalszego działania.
Zapraszam.