Czym jest Action Learning?

– metoda rozwoju, której podstawą jest uczenie się przez działanie. Oznacza to,
że uczestnicy nie tylko się uczą (learning) ale i planują działanie (action). Twórca tej metody Reginald „Reg” Revans oparł ją na założeniu, że zdobywanie wiedzy zachodzi naturalnie poprzez uczenie się od siebie nawzajem, wzajemne inspirowanie, eksperymentowanie, grupowe poszukiwanie i wymianę doświadczeń. Założenie to pozwala nakreślić kierunki działań i plan rozwiązania rzeczywistych zawodowych problemów i realizacji zawodowych wyzwań. Metoda ta buduje refleksję i motywację do wdrażania w rzeczywistość wypracowanych rozwiązań,

– technologia uczenia się organizacyjnego (Learning Organisation), która służy nie tylko pogłębianiu wiedzy każdego z uczestników, ale również szerszemu rozumieniu zasadniczych celów organizacji i specyfiki jej funkcjonowania. Wspomaga więc jednocześnie uczenie się indywidualne jak i zespołowe, przez co pozwala samej organizacji coraz bardziej się doskonalić.

Praca metodą Action learning ma określone zasady, posiada strukturę i opisane role członków zespołu. Może trwać poł roku, rok lub dłużej w zależności od celu i ustaleń.

Jakie są korzyści metody Action Learning ?