Indywidualny Bussines Coaching

Coaching indywidualny jest formą pracy z jedną konkretną osobą. Wykorzystuje się go do wspierania rozwoju pracownika firmowego, członka organizacji, instytucji rządowej lub stowarzyszenia oraz pracownika sektora publicznego. Korzystają z niego m.in. liderzy, menedżerowie, kierownicy, dyrektorzy, prezesi/CEO, osoby prowadzące własne działalności o różnym profilu i zakresie.

W biznesie jest wdrażany w celu wspierania potencjału ludzkiego, wpisanego
w kategorie organizacji jako kapitał. Przedmiotem wsparcia są kompetencje, szeroko rozumiane osiąganie sukcesów i samorealizacja.  Coaching ma charakter holistyczny i porusza nie tylko życie zawodowe, ale również sfery życia prywatnego, które mają istotny wpływ na realizowany cel zawodowy, w tym reprezentowaną hierarchię wartości. Zaletą coachingu jest skupienie na teraźniejszości i przyszłości.

 W formule Shadowing (obserwacja metodą cienia) klient będący w procesie coachingowym może zaprosić coacha, by ten towarzyszył mu przez część dnia obserwując jak klient funkcjonuje otoczeniu. Na przykład coach może uczestniczyć w rutynowym rytmie pracy klienta, zwracać uwagę w jaki sposób klient współpracuje innymi ludźmi lub jak odnajduje się w obecnej roli. Jednocześnie coach stara się być jak najbardziej niewidoczny. Wszystko, co coach zaobserwuje staje się w procesie coachingu cennym źródłem wiedzy i może wesprzeć klienta w zaspokojeniu jego potrzeb rozwojowych koniecznych do realizacji celów biznesowych. Największym walorem shadow coachingu jest przebieg procesu w środowisku naturalnym dla klienta, podczas jego codziennych zadań. Rozwiązania można wówczas wdrażać
w czasie rzeczywistym ’tu i teraz’’.

Co może być przykładowym celem w formule „jeden na jeden’’ ?

Jakie korzyści odnosi osoba w procesie coachingowym ?