Czym jest coaching w biznesie (Bussines Coaching)?

  • metodą wspierania organizacji w rozwoju, ukierunkowaną na realizację celów biznesowych i budowaniu przyszłego potencjału organizacji,
  • umacnianiem zmiany organizacji firmy, jej kultury i koncepcji zarządzania (np. od podczerwieni do modelu turkusowego)
  • elementem strategii rozwoju pracowników i poszerzaniem ich efektywności przez rozwijane sposoby myślenia i zachowania. Jako forma doskonalenia kompetencji, zarówno zawodowych jak i osobistych, bezpośrednio wpływa na wydajność działań pracowników i całej organizacji,
  • praktyką skutecznej współpracy zespołów, zwiększania świadomości i poczucia odpowiedzialności zespołowej, realizowana w sposób interaktywny przyczynia się do jej wzmożonej aktywności i wzrostu satysfakcji członków zespołu,
  • narzędziem służącym do zarządzania rentownością realizowanych projektów,
  • koncepcją prowadzącą do zmian, ułatwia ich wprowadzenie i służy do radzenia sobie z nimi.

Specyfika:
– wymiar praktyczny,
– procesowość,
– ukierunkowanie na rezultaty,
– jasno określone standardy etyczne,
– podejście holistyczne (całościowe. Cele/tematy/dążenia uwzględniane są w sposób globalny).

Dla kogo ?

Schemat procesu coachingowego w organizacji na przykładzie potrzeby coachingu dla pojedynczego pracownika