Coaching Zespołu (Team Coaching)

Czym jest ?

  • interaktywnym i kompleksowym procesem wspierania zespołu w rozwoju,
  • skoncentrowany na realizacji wspólnego celu, definiowanego przez cały zespól,
  • maksymalizuje potencjał zespołu jako całości, a więc jego talenty, predyspozycje, relacje i wszelkie posiadane zasoby,
  • każda z osób jest w równym stopniu odpowiedzialna za cel i jego osiągnięcie,
  • strategia działania jest wypracowana wspólnie,
  • ukierunkowany na wyniki,
  • oparty na systematycznym działaniu,
  • ma charakter procesualny, sesje odbywają się cyklicznie.

Kiedy wdrażać ?