O mnie

Jak pracuję ?

Pracuję w oparciu o następujące metody:

podejście oparte na dowodach – łączy bogate i zróżnicowane dziedziny wiedzy naukowej na temat rozwoju człowieka, które przynoszą naukowo uzasadnione wyniki, zorientowane na cel, model GROW, Action Learning,

podejście prowokatywne – interwencje, podczas których z prowokacją i przesadą próbuje się oczyścić przeciążone problemami spojrzenie klienta
i pobudzić go do aktywności. Klient zostaje postawiony
w emocjonalnym oporze wobec ograniczeń, które sam sobie narzuca oraz przed własnym hamującym go zachowaniem. Celem interwencji jest przełamanie zakorzenionych wzorców i skierowanie spojrzenia na przyszłe możliwości,

podejście transformacyjne – istnieją okazje do coachingu, które wynikają z kryzysów w większym procesie życiowym. Są to sytuacje przemian życiowych, punkty zwrotne, które kończą jedną fazę życia
i rozpoczynają drugą. Przemiany te prowadzą do zmiany tożsamości – naturalnie pozostajemy tymi samymi ludźmi, którymi byliśmy zawsze, zmienia się natomiast to, jak siebie widzimy oraz historia, którą o sobie opowiadamy. Podejście transformacyjne ma na celu doświadczenie przekształcania sytuacji transformacyjnych / kryzysowych i wyzwań dla naszej tożsamości w twórcze działania, wpływające na rodzaj obieranej drogi życia,

podejście systemowe – charakteryzuje się spojrzeniem holistycznym i pewnego rodzaju pracą
w systemach i z systemami. Wszystko, co robi człowiek, ma znaczący wpływ na jego otoczenie, tworząc pewnego rodzaju system i na odwrót – system, w którym żyje człowiek ma istotny wpływ (bardziej lub mniej korzystny) na jego osobę. Niezależnie od tego, czy jest to system rodzinny, przyjaźni, system klubu sportowego, czy też system pracy, wszystkie cechują pewne zależności i interakcje. W podejściu systemowym odkrywa
i uwzględnia się relacje pomiędzy poszczególnymi elementami systemu oraz włącza je do procesu znajdowania rozwiązań jako nowy kontekst. System pokazuje granice i możliwości ludzkich działań. Na uwagę systemową zasługują również procesy wewnętrzne jak np. cechy osobowości.  Stosując odpowiednie metody, można uwidocznić niewypowiedziane reguły otaczającego systemu i doświadczyć ich wpływu na osobowość,

w ujęciu psychologii pozytywnej – celem jest przywrócenie równowagi pomiędzy tym co negatywne,
a tym co pozytywne oraz zrozumienie jak to, co negatywne może służyć celowi. Ważny aspekt działań stanowi identyfikowanie i maksymalizowanie posiadanych sił charakteru oraz angażowanie się
w wartościowe działania, co sprzyja optymalnemu funkcjonowaniu i buduje poczucie sensu. „Psychologia pozytywna koncentruje się na tym, co sprawia, że życie jest warte życia. Jej badania i praktyka mają wyjaśnić tajemnicę ludzkiej siły i przyczyniać się do jej wzrostu” (Seligman,2002,s.4),

Points of you® – wykorzystuje najpotężniejszą obecnie formę wyrazu, która pobudza umysł i wyostrza zmysły – język wizualny. Dzięki obserwowaniu obrazu i słowa jednocześnie aktywowana zostaje zarówno prawa – twórcza strona mózgu odpowiedziana za emocje i intuicje oraz lewa – analityczna strona mózgu odpowiedzialna za logikę.  Stwarza to możliwość odcięcia się od automatycznych działań i utartych wzorców, stymuluje całe spektrum myśli i emocji oraz umożliwia otwartą i kreatywną komunikację. W ten sposób możliwa staje się nowa ocena tego, co zostało doświadczone lub zaobserwowane, a także opracowanie nowych rozwiązań

Więcej o Points of you ®: