Czym jest Life Coaching?

  • proces mający na celu rozwój i zmiany w życiu prywatnym. W odróżnieniu od coachingu biznesowego skoncentrowanego na poziomie zawodowym, life coaching obejmuje wszystkie obszary życia,
  • polega na budowaniu świadomości różnych aspektów Twojego potencjału
    i doprowadzeniu, abyś zarządzał sobą i swoimi działaniami samodzielnie,
  • stwarza warunki do wykorzystania możliwości w Twoim systemie zachowań, emocji i doświadczeń życiowych,
  • służy zmianie nieefektywnych schematów oraz przeformułowaniu ograniczających założeń,
  • wspiera w samokształceniu i generowaniu szerszych spojrzeń na rzeczywistość, stymulując myślenie,
  • skoncentrowany na aktywności. Działanie jest rozłożone na etapy, podczas których dążysz do osiągnięcia określonych zamierzeń.

Specyfika:

– praktyczność – doświadczam, stosuję i doskonalę,
– procesualność – łączy określone i następujące po sobie zmiany,
– nastawiony na rezultat – maksymalny efekt w możliwie najkrótszym czasie,
– jakość pracy oparta na kodeksie etycznym będącym fundamentem profesjonalnego coachingu,
– charakter holistyczny – obejmuje środowisko, zachowanie, umiejętności, wiedzę, przekonania, emocje, wartości, tożsamość i misje w świecie.

Dla kogo ?

– dla tych, którzy chcą sobie samym dać możliwość doskonalenia siebie oraz poruszenia tego, gdzie brak wzrostu i co czeka na zmianę,
– dla tych, którzy są gotowi podjąć pracę nad sobą lub chcą taką gotowość w sobie budować i którym odpowiada coachingowa forma pracy.

W drogę!

Schemat procesu Life Coachingu