FAQs

Pełen proces coachingowy obejmuje 6 – 12 sesji – spotkań,
w zależności od Twoich potrzeb. Niekiedy proces coachingowy kończy się po zaledwie 4 spotkaniach i trwa łącznie 6-8 godzin. W innym przypadku może trwać 18-20 godzin, spotkania są wówczas rozłożone na okres sześciu miesięcy lub roku. Częstotliwość między sesjami jest ustalana indywidualnie, zazwyczaj sesje odbywają się co dwa tygodnie. Możliwe są również jednodniowe krótkie sesje przygotowujące do ważnej rozmowy, spotkania lub wydarzenia. Indywidualny coaching jest intensywną formą pracy, która może przynieść bardzo dobre rezultaty nawet po krótkim czasie. Długość procesu coachingowego zależy więc od konkretnego celu, poziomu zaangażowania i osobistych preferencji.

Okres trwania procesu coachinowego zespołu zależy od kilku czynników: złożoności zagadnienia, poziomu motywacji uczestników, dostępnych dla nich w danym momencie zasobów, ewentualnego nasilenia konfliktu oraz zawartości kontraktu. Czas trwania może wahać się od jednego dnia do maksymalnie roku. Częstotliwość między sesjami jest dostosowana do konkretnego zespołu, zazwyczaj sesje odbywają się co 3/4 tygodnie. Jedna sesja coachingu zespołu obejmuje 6-8 godzin całodziennej pracy.

Poufność i ochrona danych osobowych to jedne z najważniejszych zasad w coachingu i podstawa zaufania w relacji coachingowej. Jako coach jestem związana tajemnicą zawodową. Przestrzegam zasad etyki i standardów zachowania ustanowionych przez International Coach Federation. Zachęcam Cię do zapoznania się z nimi (https://icf.org.pl/kodeks-etyczny/).

Dla firm, które nie mają jeszcze doświadczenia we wdrażaniu programu coachingowego, ale są nim zainteresowane, opisuje kluczowe etapy, o które należy zadbać:
  1. spotkanie z reprezentantem organizacji (szef projektu/osoba inicjująca coaching/dział HR) - omówienie potrzeb i wstępnych celów organizacji, zaprezentowanie i wyjaśnienie zasad coachingu oraz metod pracy,
  2. spotkanie ze zwierzchnikiem kandydata na coaching / zwierzchnikiem zespołu (sponsor) – określenie oczekiwań, ustalenie na jakim etapie znajduje się kandydat lub zespól, co dotychczas działo się z zespołem, zadbanie o otwartą i transparentną komunikację z zachowaniem zasady poufności procesu,
  3. spotkanie z kandydatem na coaching / zespołem (klient) – wstępne rozeznanie, nawiązanie porozumienia i analiza potrzeb kandydata / zespołu, co aktualnie dzieje się w zespole,
  4. spotkanie trójstronne (klient, coach, sponsor) – doprecyzowanie zasad i metod pracy, omówienie kodeksu etycznego oraz intencji klienta i sponsora, ujawnienie gotowości klienta do podjęcia pracy w procesie coachingowym, ustalenie metod oceny efektów, informacji zwrotnej i ewaluacji procesu z zachowaniem jego pełnej poufności, określenie zakresu odpowiedzialności i ról oraz monitorowania i wsparcia procesu przez organizacje, zawarcie kontraktu,  
  5. przebieg procesu coachingowego (6-12 sesji) – ilość sesji jest uzależniona od celu i potrzeb klienta, co jest ustalane z klientem i sponsorem. Coach kieruje się kodeksem etycznym i nie ujawnia treści poufnych rozmów z klientem. Opis przebiegu procesu wpisuje się w odpowiednie ramy ujęte w kontrakcie,
  6. podsumowanie procesu i planowane działania na przyszłość – weryfikacja realizacji zamierzonych celów, przegląd efektów poprzez weryfikacje określonych na początku procesu mierników osiągniecia celu, sporządzenie raportu końcowego.
 

O szczegółach opowiadam na bezpłatnym spotkaniu wprowadzającym. Na potrzeby firmy istnieje również możliwość wspólnego opracowania planu programu coachingowego.

Coaching to profesjonalne wsparcie we wprowadzaniu zmian w życie
i nieodzowny element nowoczesnej organizacji. Skupia się na teraźniejszości i przyszłości. Jest po to, abyś formułował dążenia/cele/koncepcje/zamierzenia, ich warunki i kryteria oraz realizował je z maksymalnie możliwym na dany moment efektem w najkrótszym możliwym czasie, korzystając z dostępnych zasobów
i pożytkując je w sposób dla Ciebie najkorzystniejszy.

Coaching rożni się od doradztwa zasadniczo. Coach nie udziela porad. Coach dysponuje pytaniami, a klient odpowiedziami. Coach słucha
i zadaje właściwe pytania, aby klient znalazł właściwe odpowiedzi. Coach dysponuje procesem, który ustrukturalizowany i posiadający określone ramy, początek i koniec, służy wzmocnieniu w skutecznym wprowadzaniu zmian i wypracowaniu rozwiązań. Coach dysponuje również siecią narzędzi i technik, które służą pogłębieniu samoświadomości.

Dla odróżnienia przykład dot. komunikacji interpersonalnej: Jeśli potrzebujesz know-how w zakresie komunikacji zapraszam Cię na warsztaty (oferta). Jeśli natomiast chcesz poprawić umiejętności komunikacyjne lub przygotować się, przeanalizować
i przećwiczyć nadchodzącą rozmowę możesz to zrobić podczas coachingu indywidualnego.

Coaching jest wymagający i obejmuje również pracę między sesjami, więc potrzebujesz zarządzać swoim czasem tak, abyś mógł zastanowić się nad nowymi spostrzeżeniami i realizować zmiany. Zabierz ze sobą wszystkie ’’Twoje twarze’’ – te, które są odbiciem pełnionych przez Ciebie ról w świecie oraz te, które odzwierciedlają kim jesteś.