Dlaczego warto korzystać z coachingu?

Efektywność coachingu w świetle badań naukowych

Coaching właściwe spożytkowany przynosi mierzalne efekty na szczeblu indywidualnym, zespołowym, społecznym oraz na poziomie organizacji, co wyraźnie potwierdzają wyniki badan na przestrzeni lat. Wyekstrahowanie zwrotu z inwestycji w coaching za pomocą wskaźnika rentowności ROI wykazało imponujące rezultaty. W wybranych poniżej badaniach klienci coachingu wskazują na znaczną poprawę w różnych obszarach życia.

*2009r.

Badania PricewaterhouseCooper dla International Coach Federation 2165 osób z 64 krajów
pewność siebie
0%
związki
0%
kompetencje komunikacyjne
0%
kompetencje interpersonalne
0%
wydajność w pracy
0%
równowaga życia zawodowego i osobistego
0%
zdrowie, dobre samopoczucie
0%
rozwój życia zawodowego, nowe możliwości zawodowe
0%
organizacja życia osobistego
0%
zarządzanie firmą
0%
zarządzanie czasem
0%
efektywność zespołów
0%

-96% klienci, którzy ponownie podjęliby się udziału w procesie coachingowym z powodu jego wysokiej skuteczności,

-86% firmy, które po dokonaniu analizy wyników deklarują przynajmniej zwrot z inwestycji,

-50-krotny zwrot z inwestycji – prawie co piąta firma,

-średnio deklarowały firmy 7-krotny zwrot z inwestycji.

*Źródło ICF Global Coaching Client Study Executive Summary, 2009

A BetterPerspective, 339 osób uczestniczących w coachingu
poprawa w wydajności osobistej i realizacji celów
0%
podniesienie otwartości na rozwój osobisty i uczenie się
0%
pomoc w znalezieniu rozwiązania dla poszczególnych sytuacji zawodowych
0%
wzmocnienie poczucia odpowiedzialności
0%
rozwój samoświadomości
0%
wzmocnienie pożądanych umiejętności i zachowań
0%
lepsze rozumienie roli i celów
0%
korekta zachowań i wyjaśnienie trudności
0%
Korzyści na poziomie organizacji:
pełne wykorzystywanie indywidualnego potencjału osoby
0%
wzmocnienie osobistego zaangażowania we własny rozwój
0%
wzrost wydajności organizacji
0%
podniesienie zdolności uczenia się oraz wiedzy
0%
wzrost motywacji pracowników
0%
ułatwienie przyswojenia nowych stylów zarządzania i kultury organizacji
0%
wzmocnienie relacji między ludźmi/oddziałami
0%

*Źródło A BetterPerspective Benefits_of_Coaching, 2009

*2017r. 

PricewaterhouseCoopers dla International Coach Federation, 27 134 osób z 30 krajów
poprawa umiejętności komunikacyjnych"
0%
wzrost poczucia własnej wartości
0%
wzrost produktywności"
0%
optymalizacja wydajności indywidualnej i zespołowej
0%
wzrost równowagi między życiem zawodowym a prywatnym
0%
wzrost dobrego samopoczucia
0%
ulepszenie strategii zarzadzania biznesem
0%
poszerzenie możliwości rozwoju zawodowego
0%
szybsza adaptacja do nowej roli zawodowej
0%

*Źródło ICF Global Consumer Awareness Study (2017), International Coach Federation, PWC

Human Capital Institute i International Coach Federation z udziałem Millenium Leaders, 670 osób zatrudnionych w organizacjach

Osoby zatrudnione w organizacjach o silnej kulturze coachingu w porównaniu do rówieśników z branży zatrudnionych w organizacjach bez silnej kultury coachingu wykazały:

– większe zaangażowanie umotywowane silnym poczuciem wyższego celu (61% vs. 53%),
– ponadprzeciętny wzrost przychodów (46% vs. 39%),
– najskuteczniejsi są liderzy o wysokiej jakości inteligencji emocjonalnej, którzy stosują styl zarządzania oparty na współpracy coachingowej,
– uzasadnienie biznesowe dla budowania silnej kultury coachingu: jest ona siłą napędową pozytywnych zmian i szansą na zapewnienie wysokowydajnych pracowników.

*Źródło Report Building a Coaching Culture with Millennial Leaders, International Coach Federation and Human Capital Institute, 2017