Coaching grupowy

Czym jest ?

  • metodą pracy z grupą kilku osób jednocześnie, z których każda indywidualnie definiuje cel dla siebie ważny,
  • intensywnym i dynamicznym procesem wglądu w siebie (Jak myślę? Jak działam? Co posiadam? Czego potrzebuję?),
  • każda z osób pracuje nad realizacją własnego celu,
  • każda z osób przez obserwacje i refleksje oddziałuje na siebie wzajemnie,
  • uczestnicy korzystają ze swoich doświadczeń,
  • maksymalizuje efektywność każdego z uczestników przez wydobywanie tego, co najlepsze,
  • nastawiony na rezultaty,
  • oparty na systematycznym działaniu,
  • sesje odbywają się cyklicznie,

Jak działa ?

Przykładowe cele w coachingu grupowym :