Bussines Coaching - obszary działania

Coaching jako skuteczne działanie w zakresie zarządzania zdolnościami ma
w dziedzinie biznesu szeroki wachlarz praktycznych zastosowań. Zastosowania te wykazują wyraźny sens biznesowy wdrażania coachingu w odpowiedzi na indywidualne potrzeby klienta. Ponieważ każdy klient formułuje cele indywidualnie, są one tak różnorodne, że nie sposób wypisać wszystkich, dla których coaching może być użyteczny. Prezentuję kilka wybranych.

Wdrażany, gdy pojawiają się nowe możliwości, wyzwania lub zaistnieją sytuacje problemowe bądź zastoju.

Przykładowe cele dla klienta/organizacji :

W jakich sytuacjach ma zastosowanie Bussines Coaching ?