POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – poniżej znajdą Państwo informacje niezbędne ze względu na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych którym jest:

Anna Bogusz Instytut Coachingu i Działań Wellbeingowych

 • 1. DEFINICJE

Na potrzeby niniejszej Polityki Prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Administrator – właściciel strony annabogusz.pl

Anna Bogusz Instytut Coachingu i Działań Wellbeingowych, ul. Warszawska 12, 26-425 Odrzywół,
e-mail: info@annabogusz.pl

 1. Użytkownik – każdy podmiot (osoba fizyczna lub prawna) korzystający z zasobów strony annabogusz.pl
 2. Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
 3. Polityka – niniejsza Polityka Prywatności.
 1. Pliki cookies (ciasteczka) – dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, smartfonie, tablecie), ponadto mogą być one odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
 1. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 • 2. DANE OSOBOWE
 1. Administratorem Państwa danych osobowych zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), jest Anna Bogusz Instytut Coachingu i Działań Wellbeingowych, ul. Warszawska 12, 26-425 Odrzywół.
 2. Dane przetwarzane będą zgodnie z RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w zakresie podanym przez Panią/Pana za pośrednictwem formularzy zgłoszeniowych i innych form kontaktu przez Instytut Coachingu i Działań Wellbeingowych, w celu realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (czynności niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy) dochodzenia możliwych roszczeń wobec Usługobiorcy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (realizacja prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora) w celu wykonania umowy, którą z nami zawarłeś, a także w trakcie działań zmierzających do zawarcia tej umowy – w przypadku zapisania się na szkolenie i inne usługi rozwojowe, korzystania z usług doradczych, zapisania się na organizowane przez nas wydarzenia itp. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi, kontaktu handlowego, rejestracji itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje do czego on służy.
 4. W razie wyrażenia dodatkowych zgód Państwa dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – w zakresie i w celach wskazanych w treści tych zgód min. w przypadku wysyłania newsletterów i innych informacji o charakterze marketingowym oraz w celu archiwizacji danych w pewnych określonych przypadkach.
 5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane do momentu gdy zgłoszony zostanie sprzeciw wobec ich przetwarzania, przez okres obowiązywania umowy, prowadzonych szkoleń, lub do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z realizacji umowy z Instytutem Coachingu i Działań Wellbeingowych.
 6. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty powiązane z firmą Anna Bogusz Instytut Coachingu i Działań Wellbeingowych, świadczące usługi na rzecz Anna Bogusz Instytut Coachingu i Działań Wellbeingowych oraz podmioty współpracujące z Anna Bogusz Instytut Coachingu i Działań Wellbeingowych. Dotyczy to również takich podmiotów jak firma hostingowa na zasadzie powierzenia oraz operatorzy płatności.
 1. Administrator Danych Osobowych korzysta z piksela Facebook. Niniejsza technologia powoduje, że serwis Facebook wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem, właściciel strony internetowej nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na wykorzystywaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika.
 2. Administrator strony internetowej wykorzystuje pliki cookie zgodnie z artykułem art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Interes polegający na optymalizacji strony internetowej uznaje się za prawnie uzasadniony w rozumieniu wyżej wymienionego przepisu. Cookies to niewielkie pliki, automatycznie tworzone przez przeglądarkę i przechowywane na urządzeniu (laptopie, tablecie, smartfonie itp.) podczas odwiedzin na naszej stronie albo korzystania z aplikacji. Cookies nie oddziałują negatywnie na urządzenie, nie zawierają wirusów, trojanów ani innego złośliwego oprogramowania. Informacje przechowywane w plikach cookie są powiązane z określonym, wykorzystywanym urządzeniem. Nie oznacza to jednak, że jednocześnie uzyskujemy informacje o tożsamości użytkowników. Cookie wykorzystywane są po części do optymalizacji naszych usług. Przykładowo korzystamy z cookie sesji w celu wykrycia, czy dany użytkownik odwiedzał w przeszłości określone podstrony na naszej witrynie i czy już zalogował się do swojego konta. Te pliki są automatycznie usuwane po opuszczeniu strony internetowej. Oprócz tego, w celu ułatwienia obsługi strony, wykorzystujemy tymczasowe cookie, przechowywane na urządzeniu użytkownika przez określony czas. Jeśli użytkownik ponownie odwiedzi naszą stronę w celu skorzystania z usług, automatycznie wykryjemy, że to kolejne odwiedziny, a także odzyskamy wszystkie wprowadzone informacje i zastosowane ustawienia, tak aby nie trzeba było wpisywać ich ponownie.
 1. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. W przypadku gdy skorzystacie Państwo z prawa do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, żądania przeniesienia danych lub niepodlegania pod decyzję opierającą się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych – bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 1 miesiąca od otrzymania żądania, udzielimy Państwu informację o działaniach podjętych w związku z Państwa żądaniem.
 3. Administrator Danych Osobowych zastrzega możliwość przedłużenia wyżej wymienionego terminu maksymalnie do okresu 2 miesięcy, w przypadku gdy Państwa żądanie będzie miało skomplikowany charakter lub liczba żądań będzie znaczna. W przypadku zaistnienia takich okoliczności, w wyżej określonym terminie miesiąca od otrzymania żądania lub żądań poinformujemy o przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia.
 4. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w razie uznania, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy określające sposób przetwarzania i ochrony danych osobowych.
 5. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne i wynika z zawartej umowy, prowadzonej współpracy, a konsekwencją niepodania danych może być częściowa lub całkowita niemożność wykonywania czynności przez Anna Bogusz Instytut Coachingu i Działań Wellbeingowych.
 6. Administratorem Danych Osobowych Użytkownika jest wyłącznie Administrator.
 7. Anna Bogusz Instytut Coachingu i Działań Wellbeingowych gwarantuje, że przekazane dane poprzez kontakt e-mail, formularz kontaktowy, formularze zgłoszeniowe w celach realizacji umowy, dane te będą chronione w należyty sposób, a Administrator dołoży starań, by nie trafiły one w ręce osób niepowołanych. Nie będą one również nikomu przekazywane, odsprzedawane ani wykorzystywane w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem.
 8. Dane przekazane Administratorowi w ramach kontaktu elektronicznego przetwarzane są w celu przesyłania Użytkownikowi odpowiedzi, oraz umożliwienie korzystania przez Użytkownika z produktów jakie oferuje Administrator min. poprzez prowadzony sklep internetowy, którego właścicielem jest wyłącznie Anna Bogusz Instytut Coachingu i Działań Wellbeingowych.
 9. Administrator gwarantuje poufność danych zapisywanych w jego bazach.
 10. Podawanie danych przez Użytkownika jest zawsze dobrowolne.
 11. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 12. Mogą Państwo skontaktować się z Administratorem Danych, wysyłając wiadomość na adres e-mail info@annabogusz.pl lub wysyłając pismo na adres: Anna Bogusz Instytut Coachingu i Działań Wellbeingowych Warszawska 12, 26-425 Odrzywół, tel: +48 798 405 850

 

*polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

*aktualizacja niniejszego dokumentu przypada na dzień 20.03.2021 r.